“projecto H” foi Prémio FATAL

“projecto H”, que o TEUC traz de novo ao TCSB esta semana, venceu o Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa no passado mês de Maio.

A entrega dos prémios:

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.