“Excelente”!

tequila

Excelente. Excelente libreto, excelente interpretación e excelente escenografía, que hai quen di que son as tres patas dun espectáculo teatral. (…) “A función do tequila” consegue o que toda obra de teatro debería conseguir, ir de menos a máis, aumentando a tensión, a curiosidade do espectador e o seu interese.

 FIOT: Outono de Teatro

“A función do tequila”, pelo Teatro do Morcego, chega hoje à noite ao TCSB. Não perca!

Tags: , , ,

Comments are closed.